Detailing wewnętrzny

Na detailing wewnętrzny składa się szereg procesów procesów począwszy od szczegółowego odkurzania, przez kilku etapowe czyszczenie w tym ekstrakcyjne pranie tapicerki i na kompleksowym zabezpieczeniu skończywszy. Wszystkie etapy  prowadzą do uzyskania jak najlepszych rezultatów. Celem jest doprowadzenie pojazdu do stanu jak najbardziej zbliżonego do salonowego lub w wielu przypadkach jeszcze lepszego.

 

Full Detail to szereg zabiegów , które pozwalają przywrócić wnętrze auta do stanu jak najbardziej zbliżonego do  fabrycznego. Całe wnętrze jest szczegółowo czyszczone od A do Z, centymetr po centymetrze aż zostaną osiągnięte zamierzone cele. 

przybliżony zakres:

 • szczegółowe odkurzanie sprzętem o mocy 2000W
 • demontaż foteli, kanapy i innych koniecznych elementów
 • ekstrakcyjne pranie tapicerki sprzętem o mocy 3300W
 • ręczne bonnetowanie podsufitki
 • Oczyszczenie wszystkich plastików środkiem typu APC
 • czyszczenie wnęk drzwiowych oraz bagażnika
 • pielęgnacja tapicerki skórzanej system colourlock, Zymöl, gliptone
 • mycie szyb
 • zabezpieczenie plastików UV blokerem oraz środkiem antystatycznym
Od 600zł
Opcja dodatkowa:

 

By podtrzymać osiągniete wcześniej efekty detailingu  proponuje opcje pielęgnacji co 2-3 miesiace

Regularna pielęgnacja  to pakiet stworzony po to by podtrzymać wcześniejsze efekty Full Detail.

przybliżony zakres :f6

 • szczegółowe odkurzanie wnętrza
 • pielęgnacja wszystkich plastików quick detailerem do wnętrza
 • czyszczenie wnęk drzwiowych
 • mycie szyb
 • doczyszczenie przypadkowych ( pojedynczych ) trudnych zabrudzeń
 • inspekcja stanu tapicerki skórzanej / tekstylnej

 

 

 

Przykład prawidłowego wyprania tapicerki materiałowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de taili ng wew nętr zny sk łada się sze reg p ro ces ów pr oc e sów po czą ws zy od szcz eg óło w ego odk urza nia, prz ez kil ku etap owe czy szc zenie w tym Na de taili ng wew nętr zny sk łada się sze reg p ro ces ów pr oc e sów po czą ws zy od szcz eg óło w ego odk urza nia, prz ez kil ku etap owe czy szc zenie w tym Na de taili ng wew nętr zny sk łada się sze reg p ro ces ów pr oc e sów po czą ws zy od szcz eg óło w ego odk urza nia, prz ez kil ku etap owe czy szc zenie w tym Na de taili ng wew nętr zny sk łada się sze reg p ro ces ów pr oc e sów po cz aw