RODO

Drogi użytkowniku,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/70 ( zwane : „RODO”) uprzejmie informuje, iż administratorem Twoich Danych jest Sławomir Wyszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  „ sbd Sławomir Wyszyński”, prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą „Strefa Blasku” , z siedzibą w Gydni, przy ul. Chwarzanieńskiej 170 c.

 

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę, na to, iż gdy odwiedzasz moją stronę internetową, a także gdy korzystasz
z formularzu kontaktowego, lub piszesz do mnie wiadomość e-mail lub wiadomość za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość,  danymi osobowymi, które przetwarzam mogą być np. dane podane przez Ciebie, adres IP twojego urządzenia, adres e-mail, numer telefonu, a także dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji o użytkownikach, pod warunkiem iż zezwolą one na Twoją identyfikację.

 

Twoje dane są przeze mnie wykorzystywane na podstawie Twojej zgody lub na podstawie  mojego uzasadnionego interesu, jakim jest analizowanie ruchu na stronie internetowej.

 

Dane te wykorzystywane są przeze mnie w celach marketingowych, statystycznych oraz  kontaktowych.

 

Odpowiadam za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny i odpowiadający prawu.

 

Odbiorcą Twoich danych będzie wyłącznie dostawca IT, na serwerze którego znajduje się moja strona internetowa oraz moja poczta e-mail. Podmiot ten nie jest administratorem Twoich danych.

 

Ponadto wskazuje, iż przetwarzanie Twoich danych nastąpi przez czas jaki jest niezbędny do realizacji celów,
w jakich Twoje dane zostały zebrane, przy czym może to być czas nieokreślony, aż do wyrażenia sprzeciwu.

 

Jeśli korzystasz z moich usług wskazuję, iż Twoje dane będą przetwarzane  na podstawie zawartej umowy
o świadczenie usług, zaś wykorzystywane będą w celu wykonania umowy, a także wystawienia
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Odbiorcą Twoich danych będzie zewnętrzne biuro rachunkowe, prowadzące moją obsługę.

 

W takim przypadku dane te będą przechowywane na czas trwania umowy oraz czas przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych ( 5 lat), ewentualnie na czas upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy ( w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres ten wynosi co do zasady 3 lata,  lub 10 lat, gdy nie są to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

 

Jako administrator danych, przypominam, że masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub zmiany, przenoszenia, usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego ineteresu administratora.

 

Ponadto masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: info@strefablasku.pl

Sławomir Wyszyński